Nacionalni CERT

Godišnji izvještaj rada Nacionalnog CERT-a za 2016. godinu

Kategorija: 
Općeniti sigurnosni dokumenti

U 2016. godini Nacionalni je CERT provodio proaktivne i reaktivne mjere s ciljem smanjenja rizika od pojave sigurnosnih incidenta i umanjenja štete u slučaju njihovog nastanka, te razvijao suradnju s institucijama unutar i izvan Republike Hrvatske. Aktivnosti Nacionalnog CERT-a u 2016. godini nalaze se u dokumentu.

19.04.2017