Nacionalni CERT

Godišnji izvještaj za 2015.

Kategorija: 
Općeniti sigurnosni dokumenti

U 2015. Godini Nacinalni CERT je poduzimao proaktivne i reaktivne usluge kako bi se smanjio rizik od pojave sigurnosnog incidenta i umanjila šteta pri nastupanju istog. Izvještaj daje detaljniji pregled o aktivnostima Nacionalnog CERT-a u 2015. godini.

07.05.2016