Nacionalni CERT

Centar za naprednu računalnu zaštitu - platforma EU za sigurnost korisnika Interneta

Kategorija: 
Općeniti sigurnosni dokumenti

Dokument opisuje načine obrane protiv botneta, ciljeve, korištenu infrastrukturu te komunikaciju i razmjenu podataka između partnera na projektu Advanced Cyber Defense Centre. Opisan je dizajn eksperimenta i provedena testiranja u sklopu testiranja funkcionalnosti i mogućnosti senzora razvijenih u projektu. Također, dan je pregled doprinosa i uloga CARNeta u projektu.

07.01.2015