Nacionalni CERT

O malveru

Malver (malware je skraćeno od malicious software) je zloćudni (zlonamjerni) softver namijenjen infiltraciji računala bez znanje njegovog vlasnika, odnosno korisnika. Softver se klasificira kao malver ovisno o njegovoj (štetnoj) namjeni. Prema tome, u malver spadaju: 

Internet kriminal je usko povezan sa malverom jer je on sredstvo preko kojega kriminalci (napadači) nanose financijsku i druge oblike štete običnim korisnicima i tvrtkama. Neka istraživanja pokazala su da ritam izdavanja malvera premašuje ritam izdavanja legitimnog softvera. Napadači šire velike količine malvera te računaju da će, zbog različitih razloga, uvijek uspjeti zaraziti djelić korisnika koji na neki način dođu u doticaj sa malverom.